مهندسين مشاور آراستان، ثبت شده به شماره 43897 مورخ 5/12/1360 به عنوان يكي از مشاوران با تجريه با هدف تحقيق و برنامه ريزي و عرضه خدمات فني و مشاوره اي در مراحل شناسايي، توجيه فني و اقتصادي طرح ها ، تهيه نقشه و اسناد و مدارك و مشخصات اجرايي طرح ها ، نظارت بر حسن اجراء و انجام خدمات مشاوره اي مربوط به دوره بهره برداري مستقلاً يا با همكاري حقيقي و حقوقي كارشناسان در زمينه كارهاي معماري، سازه، تأسيسات و شهرسازي و كليه فعاليت هاي وابسته به گرايش هاي مختلف در سال 1360 تأسيس و در ايفاي رسالت مهندسي و با رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي ضمن حفظ شأن مهندسين مشاور نسبت به ارائه خدمات مشاوره مبادرت ورزيده و هم اينك نيز در استمرار فعاليت ‌هاي مذكور با پياده‌سازي و استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001: 2008 خود را متعهد به رعايت الزامات سيستم مذكور در نيل به اهداف زير مي‌داند:


- افزايش اثربخشي فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت و حركت پيوسته به سوي بهبود مستمر با هدف نهائي بهبود عملكرد شركت
- پايبندي به رعايت برنامه زمان ‌بندي و اجراي به موقع پروژه‌ها
- آموزش مستمر كاركنان به منظور بهره‌برداري از استعدادهاي با لقوه آنان در جهت ارائه خدمات مطلوبتر

مديريت اين شرکت ضمن تعهد به پيگيري بهبود مستمر سيستم مذکور در راستاي نيل به اهداف فوق و بازنگري مفاد اين خط مشي به صورت سالانه از مجموعه كاركنان اين شركت اعم از مديران، كارشناسان و مسئولان مربوطه تقاضا دارم تا ضمن احترام كامل به نظرات و خواسته‌هاي كارفرمايان و جلب رضايت آنان با ايجاد فضاي همدلي و تلاش روز افزون همكاري‌هاي لازم را در جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت؛ با نماينده مديريت به عمل آورند.

 

 

 


مهندسين مشاور آراستان
مدير عامل: دکتر محمد جعفر کرباسچي

 مسئولیت سایت به عهده شرکت آراستان می باشد