عمليات خاص شمع كوبي و شمع ريزي و سازه ها در مجاورت آب
  ردیف عنوان پروژه
1 احداث سد بتني آبگير شير دل سازمان آب منطقه اي
2 پل رو گذر كانال اصلي آبرساني غرب دز و عمليات خاكي
3 احداث زيرسازي خط آهن ايستگاه شوش دانيال به كارخانه قند دزفول
4 احداث پل هاي بتني خط آهن شوش دانيال
5 احداث اسكله بندر كلاهي شامل بيش از 450 شمع بتني و چوبي و عرشه
6 ارائه طرح پي سازي و احداث ساختمان اداري شركت گاز در تبريز
7 طرح و اجراي تقويب پي سازي ساختمان شهيد عراقي وزارت دفاع
8 بهسازي خاك شالوده مركز مخابرات ده – كا اميديه خوزستان
9 تراكم و تحكيم ديناميكي خاك در محل تصفيه خانه فاضلاب شهرك غرب
10 تراكم و تحكيم ديناميكي خاك شالوده ساختمان هاي مسكوني شهرك قدس
11 تحكيم ديناميكي خاك شالوده ساختمان هاي شيمي و معدن دانشگاه تهران
12 تقويت پي سازي مجتمع نگين پارك تبريز
13 طرح تقويت پي سازي مجتمع مسكوني فرماندهي منطقه هوائي مهرآباد
14 طرح تقويت پي سازي ساختمان هاي زعفرانيه
15 ساختمان انبار و ديواركشي و محوطه سازي شركت ملي فولاد ايران در كرج
16 طراحي اسكله نوشهر
17 طراحي و محاسبات تونل ها و حوضچه هاي زير زميني مخابرات
18 مطالعات اوليه جمع آوري پساب هاي صنعتي پتروشيمي آبادان
19 طرح محوطه سازي بندر امام خميني
20 اجراي موج شكن جنوب جزيره قشم وابسته به جهاد سازندگي استان هرمزگان
21 طراحي و اجراي كانالهاي زير زميني آب و تصفيه خانه پادگان اثري نژاد در اهواز
22 طراحي تأسيسات زيربنايي پايگاه نيروي دريليي در سيرجان
23 طراحي مركز پست مكانيزه بوشهر
24 طراحي مركز پست مكانيزه اهواز

 مسئولیت سایت به عهده شرکت آراستان می باشد